“Urganch markaziy dehqon bozori ” акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига!

 2017 йил  19 июнь  Душанба куни соат 14-00 дан бошлаб“Urganch markaziy dehqon bozori”  акциядорлик жамияти акциядорларининг 2016 йил якуни бўйича навбатдаги умумий йигилиши  жамият биносида  булиб  ўтади.

Манзил:  Урганч шахри Жиззах кучаси 1-уй. Тел: (8-062-22 8 49 87)

                       

Йигилиш  кун  тартиби:

       1.Жамиятнинг 2016 йил якунлари буйича молиявий хисоботларини тасдиклаш.

 1. 2. Жамият 2016 йилги молия – хужалик фаолияти якуни буйича жамият ижроия органи хисоботини тасдиклаш.
 2. 3. Жамиятнинг 2017 йил учун бизнес режасини тасдиклаш.
 3. 4. Жамият ижро органи рахбарини ишга ёллаш шартномасини тасдиқлаш ёки бекор қилиш.
 4. 5. Кузатув кенгаши хисоботи ва унинг таркибини кайта сайлаш.
 5. 6. Тафтиш комиссияси хисоботи ва унинг таркибини кайта сайлаш.
 6. 7. 2016 йил якуни буйича аудитор текшируви хулосасини куриб чикиш.
 7. 8. 2017 йил учун жамият аудиторини тасдиклаш ва унга бериладиган ҳақ миқдорини белгилаш.
 8. 9. 2016 йил якуни буйича соф фойда таксимоти, дивиденд микдори ва дивиденд тулаш тартибини тасдиклаш.
 9. Жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссия аъзоларини рагбатлантириш миқдорини белгилаш ва тасдиқлаш.
 1. Жамиятнинг 2016 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув тизимини бахолаш натижалари буйича мустакил ташкилот хулосасини макуллаш
 2. Жамиятнинг 2016 йил 27 июнда утказилган умумий йигилиш кун тартибининг 16 масаласини бекор килиш.
 3. Жамиятнинг уставига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш.

Йигилиш катнашчиларини руйхатга олиш 2017 йил 19 июнь куни соат 13.00 дан 14.00 гача давом этади.        Йигилишда иштирок этиш  учун келган акциядорларда шахсни тасдикловчи хужжат (Паспорт) булиши, уларнинг вакиллари йигилишга ишонч хати билан келиши лозим. (Ишонч хати нотариал тасдикланган булиши керак).

Акциядорлар узининг шахсини тасдикловчи хужжатлар (паспорт маълумотлар)даги узгартиришларни жамиятга билдиришларини ва нусха такдим килишини сураймиз.

«Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси Конунининг 62- моддасига асосан шахсий электрон почталарингиз тугрисида куйидаги телефон ракамларига маълумот беришингизни илтимос киламиз.

Маълумот учун телефонлар: (8-062) 22 8 49 87,  22 8 49 86

Карор кабул килган орган ва сана:  Жамият Кузатув кенгаши, 2017 йил 05 июнь.

Акциядорлар реестрини шакллантириш санаси:  2017 йил 05 июнь  ва 2017 йил 13 июнь.                                            

                                                                                                             

                                                                                                      Кузатув кенгашиМурожаат йўллашВакансияСайт ҳаритаси