Навбатдан ташкари йигилиш

Urganch markaziy dehqon bozori ” акциядорлик жамияти акциядорлари

диккатига!

2019 йил 06 ноябрь куни соат 15-00 дан бошлаб “Urganch markaziy dehqon bozori” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташкари умумий йигилиши жамият биносида булиб ўтади.

Манзил: Урганч шахри Жиззах кучаси 1-уй. Тел: (0-362-22 8 49 87)

Йигилиш кун тартиби:

1. Жамият кузатув кенгашининг 27 август 2019 йил куни қабул қилган қарорини хамда Урганч шахар Хокимлиги томонидан тавсия килинган Янгибаев Бахтиёр Тажибаевичнинг номзодини кўриб чиқиш хақида.

2. Жамият бошқарув раисини ишга ёллаш шартномасини тасдиқлаш ёки бекор қилиш хақида.

Йигилиш катнашчиларини руйхатга олиш 2019 йил 06 ноябрь куни соат 14.00 дан 14.50 гача давом этади.

Йигилишда иштирок этиш учун келган акциядорларда шахсни тасдикловчи хужжат (Паспорт) булиши, уларнинг вакиллари йигилишга ишонч хати билан келиши лозим. (Ишонч хати нотариал тасдикланган булиши керак).

Акциядорлар узининг шахсини тасдикловчи хужжатлар (паспорт маълумотлар)даги узгартиришларни жамиятга билдиришларини ва нусха такдим килишини сураймиз.

«Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси Конунининг 62-моддасига асосан шахсий электрон почталарингиз тугрисида куйидаги телефон ракамларига маълумот беришингизни илтимос киламиз.

Маълумот учун телефонлар: (0-362) 22 8 49 87, 22 8 49 86

Карор кабул килган орган ва сана: Жамият Кузатув кенгаши, 2019 йил 15 октябрь.

Акциядорлар реестрини шакллантириш санаси: 2019 йил 15 октябрь ва 2019 йил 31октябрь.

Кузатув кенгаши

16.10.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are markedМурожаат йўллашВакансияСайт ҳаритаси