Акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши кун тартибига кушимча киритиш.

“Урганч Марказий дехкон бозори” акциядорлик жамиятининг 2019 йил якуни буйича 2020 йил 28 сентябрь соат 15-00 да утказиладиган акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши кун тартибига кушимча масала киритилиб куйидагича белгилансин:

1. Жамият кузатув кенгашининг 2019 йилда бажарган ишлар юзасидан хисоботини эшитиш ва тасдиклаш.

2. Жамият 2019 йилги молия – хужалик фаолияти якуни буйича жамият ижроия органи раисининг хисоботини эшитиш ва тасдиклаш.

3. Жамиятнинг 2019 йил якуни буйича тафтиш комиссияси хисоботини эшитиш ва тасдиклаш..

4. Жамиятнинг 2020 йил учун бизнес режасини тасдиклаш.

5. 2019 йил якуни буйича аудиторлик фаолиятининг миллий стандартларига мувофик «Samimiy audit» МЧЖ аудиторлик текшируви хулосасини тасдиклаш ҳамда2020 йил молия-хужалик фаолияти якуни буйича ўтказиладиган аудитор ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган хак миқдори чегарасини белгилаш.

6. 2019 йил якуни буйича соф фойда таксимоти, дивиденд микдори ва дивиденд тулаш тартибини тасдиклаш.

7. Жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси, ва ижроия органи аъзоларини рагбатлантириш микдорини белгилаш ва тасдиклаш.

8. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини янги таркибини сайлаш.

9. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини янги таркибини сайлаш.

10. Жамият ижро органи рахбарини ишга ёллаш шартномасини тасдиқлаш ёки бекор қилиш.

11. Корпоратив бошкарув тизимини бахолаш натижалари буйича мустакил ташкилот хулосасини маъкуллаш.

12. Жамият кузатув кенгашининг 2020 йил 18 мартдаги карорини тасдиклаш.

13. «Урганч Марказий дехкон бозори» акциядорлик жамияти томонидан мол-мулклари гаровга куйилиши эвазига олиниши кузда тутилаётган банк кредити масаласини куриб чикиш ва карор кабул килиш.

Кузатув кенгашининг 10.09.2020й.даги карори

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are markedМурожаат йўллашВакансияСайт ҳаритаси